مشخصات روغن هیدرولیک گیربکس اتوماتیک

روغن های هیدرولیک گیربکس های اتوماتیک چهار وظیفه ی اصلی در سیستم دارند:

۱-قدرت موتور را از طریق مبدل گشتاور (کلاچ روغنی) انتقال می دهد.

۲-گرمای جعبه دنده و مبدل گشتاور را به خنک کن منتقل کند.

۳-فشار هیدرولیکی را از طریق سیستم هیدرولیکی انتقال دهد.

۴-مانند روغن موتور تمام قسمت ها را روغن کاری کند.

مشخصات روغن هیدرولیک گیربکس اتوماتیک؛ خصوصیات روغن هیدرولیک:

۱-ثبات اکسیداسیون در مقابل دماهای بالا

۲-ثابت ماندن غلظت در دماهای بالا و پائین

۳-سازگاری با مواد لاستیکی و اصطکاکی

۴-سایر خصوصیات شیمیایی

انواع روغنهای توصیه شده توسط کارخانجات برای سرویس جعبه دنده از سال ۱۹۶۸ به بعد:

Dexron یا AQ_A AQ-A Dexron American motor
Dexron یا AQ_A Dexron یا AQ_A کرایسلر Chrysler
typeF _M2C33D یاF typeF _M2C33D یاF ford
Dexron Dexron یا AQ_A General motor

فقط از روغن های تصویب شده ای استفاده کنید که توسط کارخانه تعیین گردیده است. برای مثال به علت ناسازگار بودن روغن های dexron نوع f با جانشین کردن آنها به جای یکدیگر صفحات اصطکاکی سریعتر ساییده می شود.
هر جعبه دنده با توجه به طراحی آن به یک نوع روغن با ضریب اصطکاک مخصوص (نیرویی برای توقف و یا جلوگیری از حرکت بین دو جسم مجاور هم که به صفحات کلاچ و باند مربوط است.) به خود نیاز دارد، تا وظایف جعبه دنده را به خوبی انجام دهد.
در مورد روغن موتور هم همچنین است و باید در انتخاب آن دقت کرد. به طور مثال روغن موتور تصویب شده باعث ورم کردن واشرها و در نتیجه آب بندی بهتر می شود. در حالی که اگر از یک روغن موتور با فرمول شیمیایی دیگر استفاده کنیم احتمال نشتی و یا حتی خوردگی واشرها و مواد پلاستیکی پیش می آید.

مشخصات روغن هیدرولیک گیربکس اتوماتیک ؛ کنترل سطح روغن و کیفیت آن :

پایین بودن سطح روغن :
باعث ترکیب هوا در روغن، در اثر مکش پمپ می شود. وجود هوا در روغن باعث پوکی می شود و باعث ایجاد قابلیت تراکم می شود. در نتیجه درگیری ها با تاخیر انجام خواهد شد. همچنین پمپ نمی تواند به خوبی مبدل و سیستم هیدرولیک را تغذیه کند و در نتیجه گرمای زیاد باعث فرسوده شدن قطعات خواهد شد.

اثرات بالا بودن سطح روغن :
باعث می شود دنده های جعبه دنده تولید کف و ایجاد حباب می نماید و مانند حالت پایین بودن سطح روغن، باعث لغزش و گرمای بیش از حد می گردد. کف کردن توام با گرمای زیاد باعث می شود که روغن سریعتر اکسید شود و ایجاد لعاب کند و در نتیجه سوپاپ ها چسبناک می گردند.

کنترل کیفیت روغن :

علائم روغن تیره و سیاه :

وقتی روغن دارای رنگ تیره و سیاه باشد و نیز با بوی سیم پیچ سوخته همراه باشد در این صورت روغن جعبه دنده بیش از اندازه گرم شده و صفحات کلاچ یا باند سوخته است. اگر رنگ روغن تیره باشد ولی بوی سوختگی ندهد تغییر رنگ آن ممکن است از ضد یخ اتیلن گلیکول باشد.

شیری رنگ شدن روغن :

رنگ شیری روغن بدین معنی است که در روغن آب وجود دارد که در اینصورت آب به روغن جعبه دنده راه پیدا کرده است که باعث تورم کنترل کننده ها و نرمی سطوح اصطکاکی می گردد.

لعاب دار شدن روغن :

در این حالت روغن رنگ قهوه ای روشن متمایل به تیره را دارا می باشد و روغن شفافیت و رنگ قرمز خود را از دست می دهد و لعابی روی آن تشکیل می شود که از روی گیج روغن مشخص است (مانند نفت روی آب) لعاب باعث چسبندگی سوپاپ ها و مسدود کردن مجاری ها می شود که باعث افت فشار خواهد شد.

در میان روغن های در دسترس، روغن های جعبه دنده های اتوماتیک (ATF) به علت این که باید شرایط بسیار خاصی را ایجاد کنند، از پیچیده ترین روغن ها به حساب می آیند. مهم ترین ویژگی های این روغن ها عبارتند از: انتقال حرارت، جلوگیری از سایش، روغن کاری، مقاوم در برابر کف کردن و کیفیت خوب انتقال قدرت.
به علاوه این ترکیبات باید با مواد مختلفی که در جعبه دنده وجود دارند از قبیل سیل ها و دیسک های اصطکاک سازگار بوده و در درجه حرارت بسیار بالا و پایین و برای هزاران کیلومتر کارکرد دارای شرایط بسیار خوبی باشند.

سازندگان اصلی جعبه دنده های اتوماتیک ، نیازهای روغن کاری را به شرح زیر برای جعبه دنده های خود توصیه کرده اند:

– شرکت جنرال موتور مشخصات Dexron III یا Dexron IV را پیشنهاد کرده است.
– شرکت فورد موتور، مایعاتی که مشخصات Mercon را داشته باشند، از سال ۱۹۸۷ تا به حال پیشنهاد کرده است. (تمام جعبه دنده های انتقال که قبل از سال۱۹۸۱ ساخته شده اند، نیاز به روغن از نوع F دارند.) مخلوط کردن این روغن ها با یکدیگر (در مواردی که مشخص نشده است) باعث کاهش کیفیت جا به جایی دنده ها خواهد شد. ( Mercon V برای جعبه دنده های مدل سال ۱۹۹۶ مورد نیاز است)

– جعبه دنده های آلیسون – روغنی که دارای مشخصات Allison C-4 باشد برای جعبه دنده هایی که دارای شرایط کاری سخت هستند، پیشنهاد شده است. (سطح مرغوبیت جدید Allison C-5 برای مدل های ۱۹۹۶ مورد نیاز است.)
– کاترپیلار- روغن هایی که مشخصات TO-4 را دارا باشند، برای تمام سیستم های انتقال، ترمز با دیسک های تر و دیفرانسیل توصیه شده است.
– کرایسلر- کرایسلر پیش از این مشخصات Dexron را مورد استفاده قرار می داد ولی از سال ۱۹۹۶ به بعد مشخصات MS 7176 را پیشنهاد کرده است.

در سال های اخیر روغن با مشخصات کاترپیلار TO-4، با مخالفت هایی روبرو شده است. به ویژه در مواردی که اپراتورها مجبور به عدم استفاده از روغن های موتور در این سیستم ها شده اند.

مشخصات روغن هیدرولیک گیربکس اتوماتیک ؛ مواد افزودنی موجود در روغن موتور

از زمانی که کاترپیلار، استفاده از روغن موتور در این سیستم ها را تایید کرد و با توجه به مواردی که در حال حاضر در سیستم های جدید به کار رفته اند، باعث در نظر گرفتن مواردی در رابطه با تطابق با مواد افزودنی موجود در روغن موتور شده است.

اولین مساله ای که توسط شرکت کاترپیلار (و دیگر سازندگانی که از این نوع سیستم های انتقال استفاده می کنند) در نظر گرفته شده این است که در طراحی سیستم های جدید انتقال، نیاز به درجه بالاتری از اصطکاک به منظور دستیابی به بیشترین اثر دیسک های کلاچ و دیگر سیستم های ترمزی است. در نتیجه در روغن با مشخصات کاترپیلار TO-4 شاید از مواد افزودنی بهبوده دهنده خواص اصطکاک استفاده شده باشد. بنابراین بعضی از روغن های موتور برای این سیستم ها مناسب نیستند. چون ممکن است در فرمولاسیون آنها از ماده افزودنی بهبود دهنده خواص اصطکاک استفاده شده باشد. این مواد افزودنی می توانند به طور جدی روی عملکرد دیسک کلاچ اثر منفی بگذارند.

عدم تطابق مواد افزودنی

دومین مورد، عدم تطابق بین مواد افزودنی پاک کننده به ویژه (موادی که در فرمولاسیون روغن موتور بکار برده شده اند) با مواد اصطکاکی دیسک کلاچ و الاستومرها (از قبیل کاسه نمدهای روغن) است.
خیلی از روغن های موتور که امروزه مورد استفاده قرار می گیرند دارای ترکیبات آلی نیتروژن دار در مجموعه مواد افزودنی پاک کننده – متفرق کننده هستند. این ترکیبات نیتروژن دار دارای اثر منفی روی سیل های روغن سیستم انتقال بوده و باعث می شوند که این سیل ها چروکیده و یا بیش از حد باد کنند. در هر دو حالت نشتی روغن در سیستم انتقال رخ خواهد داد.

ترکیبات نیتروژن دار آلی

یک مشکل بسیار جدی که ترکیبات نیتروژن دار آلی ایجاد می کنند، این است که این مواد باعث ترد کردن مواد اصطکاکی سیستم انتقال شده و نتیجه این کار، شکست و از دست رفتن این مواد اصطکاکی از روی دیسک است. به عنوان یک نتیجه روغن های موتور نمی توانند برای مدت زیادی در سیستم های طراحی شده جدید مورد استفاده قرار گیرند. چون به احتمال بسیار زیاد، در این روغن ها ترکیبات آلی نیتروژن دار وجود دارد. وجود ترکیبات آلی نتیروژن دار و مواد افزودنی بهبود دهنده خواص اصطکاکی باعث کوتاه شدن غیرعادی طول عمر سیستم های انتقال جدید می شود. برای سیستم های انتقال جدید باید از مواد افزودنی با شیمی جدید و روغن هایی با فرمولاسیون های خاص استفاده کرد.

مشخصات روغن هیدرولیک گیربکس اتوماتیک ، موارد استفاده:

در حالی که مشخصات مختلفی توسط سازندگان ماشین آلات برای روغن های دنده اتوماتیک تعریف شده است ، درصد بسیار زیادی از این روغن ها ممکن است در سیستم های دیگر از قبیل سیستم های انتقال قدرت در ماشین آلات راه سازی و دستگاه های مورد استفاده در معدن کاری ، کمپرسورهای دورانی از نوع مارپیچ و سیستم های فرمان مورد استفاده قرار گیرند.

روغن های مورد استفاده در تراکتور : این روغن ها برای روانکاری سیستم های انتقال ، ترمز های تر (Wet Breaks) ، کلاچ های تر (Wet Clutches) و سیستم های اتوماتیک مورد استفاده قرار می گیرند. به طور معمول روغن مورد نیاز همه قسمت ها از یک مخزن تامین می شود. خواص منحصر به فرد این مایعات باعث شده است که از این روغن ها در سیستم های انتقال دهنده صنعتی و بعضی از سیستم های هیدرولیک با فشار زیاد نیز استفاده شود.

به خاطر این خاصیت ها به این روغن ها ، روغن های انتقال عمومی تراکتور می گویند. هنگام استفاده از این روغن ها در سیستم های جدید انتقال ، با توجه به مواد اصطکاکی بکار برده شده در آنها ، سیل ها و دیگر مواد سازنده این سیستم ها ، باید توجه زیادی شود که روغن با این مواد سازگاری داشته باشد.
هنگام استفاده از یک روغن با مشخصات کاترپیلار TO-4 ، عاقلانه است که هم با سازنده روغن و هم با سازنده دستگاه مشورت شود.

مشخصات روغن هیدرولیک گیربکس اتوماتیک ؛ عملکرد و سیر تکاملی روغن های A.T.F

روغن های A.T.F به منزله روغن های انتقال اتوماتیک از پیچیده ترین روانکارهایی هستند که در صنعت تولید می شوند . تعداد مواد افزودنی این روغن ها، گاه به پانزده نوع ماده مختلف می رسد .
روغن های A.T.F به طور کلی دوازده عملکرد متفاوت به شرح زیر دارند: عامل انتقال قدرت موتور از طریق مبدل گشتاور، سیال در هیدرولیک ها، کنترل کننده دما از طریق انتقال حرارت، روانکاری یاتاقان ها و دنده ها، روانکاری کلیه سطوح اصطکاک، کنترل کننده تورم آب بندها، کنترل کننده اصطکاک در صفحه کلاچ ها در دمای متغیر از منهای ۴۰ درجه تا ۱۷۵ درجه سانتی گراد، محافظت از سطوح فلزات در برابر خوردگی، مقاومت در برابر اکسیداسیون و کف کردن ها و دارا بودن نقطه اشتعال بالا و فرّار بودن کم.

ویژگی های روغن های A.T.F

عمده ترین ویژگی های روغن های A.T.F عبارتند از : پایداری در برابر اکسیداسیون، پاک کنندگی و معلق کنندگی، پایداری در برابر خوردگی، مقاومت در برابر سایش، سازگاری با آب بندها، داشتن خواص اصطکاکی، برخوردار بودن از تغییرات اندک ویسکوزیته نسبت به دما و بالاخره مقاومت در برابر ایجاد کف.
به دلیل درجه حرارت بالا، اکسیداسیون روغن های A.T.F باعث موارد زیر می شود : ایجاد رسوبات و مواد لجن شکل بر روی صفحه های کلاچ و قطعات گیربکس، افزایش خوردگی آلیاژهای مس در یاتاقان ها و برش ها، سفت شدن قطعه های پلیمری و سائیدگی سطوح صفحات کلاچ .
پاک کنندگی و معلق کنندگی از دیگر خصوصیات روغن های A.T.F است. این ویژگی باعث می شود که کلیه آلودگی ها و ناخالصی ها در گیربکس، به صورت معلق در آید و علاوه بر جلوگیری از رسوب، باعث تمیز نگهداشتن سیستم هیدرولیک شود .

پایداری در برابر خوردگی و سائیدگی

روغن های A.T.F در برابر خوردگی پایدار هستند. به طوری که می دانیم در ساختن گیربکس های اتوماتیک از مواد گوناگونی مانند فولاد، چدن، آلومینیوم، مس، برنج، برنز، نقره و قلع استفاده می شود. بنابراین روغن مورد استفاده در گیربکس ها باید در برابر خوردگی برای مجموعه فلزهای یاد شده، سطح حفاظتی بالایی داشته باشد که روغن های A.T.F از این خصوصیت برخوردارند.

از خصوصیت های دیگر روغن های A.T.F مقاومت در برابر سائیدگی است . گیربکس های اتوماتیک دارای مکانسیم های متنوعی هستند . این مکانیسم ها شامل مبدل های گشتاور، دنده های خورشیدی، سیستم های هیدرولیک، صفحات کلاچ و قطعه های مختلف فلزی مانند انواع یاتاقانهاست.
روغن های A.T.F قابلیت های لازم را برای محافظت در برابر سائیدگی سیستم های یاد شده دارند . این روغن ها هم چنین با آب بندها سازگاری داشته و عملکرد آن نسبت به ترکیبات الاستومری متفاوت است .

ترکیبات الاستومری مختلفی که در سیستم های انتقال اتوماتیک برای جلوگیری از نشتی های داخلی و خارجی استفاده می شود، عبارتند از :
نیتریل ها، پلی اکریل ها و سیلیکون ها که A.T.F ها با این ترکیبات سازگاری دارند .

در زمینه خواص اصطکاکی روغن های A.T.F به چند نکته می توان اشاره کرد :

صفحات کلاچ ها و باندهای مورد استفاده در گیربکس ها، به طور عموم از ترکیباتی هستند که دارای حداکثر مقاومت سایش و ضریب اصطکاکی بهینه می باشند . جنس صفحات از ترکیبات مرکب مواد فایبر سلولزی است . هم چنین برای تسهیل عمل خنک کاری بوسیله روغن، این صفحات متخلخل هستند . ضریب اصطکاک این صفحات به طور عموم بالاست بنابراین خواص اصطکاکی روغن های A.T.F نقش قابل توجهی در کارکرد گیربکس های اتوماتیک ایفا می کند .

حداقل ویسکوزیته

حداقل ویسکوزیته برای دمای بالا و حداکثر ویسکوزیته مجاز برای کارکرد در دمای پایین از ضرورت های استاندارد برای روغن های گیربکس اتوماتیک است . روغن های A.T.F با توجه به محدوده وسیع دمای مورد استفاده یعنی، منهای ۴۰ تا ۱۷۵ درجه سانتی گراد دارای ویسکوزیته مناسب هستند .
این روغن ها هم چنین در برابر ایجاد کف از مقاومت لازم برخوردار می باشند . به طور کلی، گردش زیاد روغن، تلاطم شدید در مبدل گشتاور و مجرا های تنگ عبور روغن باعث تشدید تشکیل کف در سیستم ها می شود . از آنجا که کف بیش از اندازه، فشار هیدرولیکی را کاهش می دهد . ساختار روغن های A.T.F به گونه ای است که در برابر ایجاد کف مقاومت لازم را دارا می باشد .
یک جعبه دنده اتوماتیک از پنج قسمت اصلی شامل، مبدل گشتاور، کلاچ، باند، دنده های خورشیدی و سیستم هیدرولیک تشکیل شده است .

عملکرد روغن های A.T.F بر روی هر یک از قسمت های جعبه دنده اتوماتیک بشرح زیر می باشد:

در مبدل گشتاور، A.T.F در برابر اکسیداسیون مقاومت عالی دارد . خاصیت ضد خورندگی و سازگاری آنها با آب بندها بسیار خوب بوده، نسبت به دما حداقل تغییرات ویسکوزیته را داشته و از خاصیت ضد کف خوب برخوردارند .
در کلاچ و باند، خواص اصطکاک مناسب داشته و در برابر اکسیداسیون پایدارند . هم چنین نسبت به دما حداقل تغییرات ویسکوزیته را از خود نشان می دهند و ضد سائیدگی هستند .
در دنده های خورشیدی، فشار بالا یا EP را به خوبی تحمل کرده، خاصیت ضد سائیدگی و ضد خورندگی دارند . و بالاخره روغن های A.T.F در سیستم هیدرولیک جعبه دنده اتوماتیک نسبت به دما حداقل تغییرات ویسکوزیته را دارند، خواص ضد خوردگی، ضد کف و ضد سائیدگی آنها خوب بوده و با آب بندها سازگاری متناسب دارند .

سیر تکاملی روغن های A.T.F

عمده ترین عملکرد هر مایع هیدرولیکی، انتقال سریع نیرو است که در پنج وظیفه اصلی خلاصه می شود . این وظایف عبارتند از : انتقال قدرت موتور از طریق مبدل گشتاور، انتقال فشار هیدرولیکی از طریق سیستم کنترل هیدرولیک، انتقال و خارج کردن حرارت تولید شده، روانکاری سطوح بلبرینگ ها، شفت ها، چرخ دنده ها و سطوح اصطکاکی کلاچ ها و باندها و کنترل تورم آب بندها.
روغن های A.T.F وظایف یاد شده را به خوبی انجام می دهند و سیر تکاملی آنها طی یک دوره تقریباً ۲۵ ساله قابل توجه بوده است .