تسترهای الکتریکی چیست ؟

تستر های الکتریکی دسته ای از محصولات هستند که می توانند ولتاژ و یا جریان موجود را بسیار سریع و آسان تشخیص دهند. تستر های الکتریکی دستی و ارگونومیک هستند و به کاربر اجازه می دهند بسیار ایمن الکتروسیته  دستگاه مورد  آزمایش اندازه گیری کند. تستر های الکتریکی می توانند جریان  ACرا به تنهایی، جریان  DCرا به تنهایی و یا هر دو را با هم اندازه گیری کنند. بعضی از تستر ها می توانند اتصال و یا فاز را اندازه گیری کنند.

تستر های الکتریکی تماسی و غیر تماسی :

تستر تماسی همانطورکه از نامش پیداست دارای یک پراپ می باشد که به صورت فیزیکی می بایستی جهت اندازه گیری جریان در تماس با سیگنال باشند. تستر های غیر تماسی           جریان را القائی اندازه گیری می کنند و نیازی به پراپ جهت اندازه گیری ندارند.

تستر های الکتریکی  ACو DC :

بیشتر تستر ها جریان  ACرا اندازه گیری می کنند.  جریان متناوب AC جریانی است که که از نیروگاه های تولید برق به خانه ها، شرکت ها و کارخانجات انتقال می یابد. جریان  DC (جریان مستقیم) جهت اندازه گیری ولتاژ های پایین ابداع شده اند و همراه با مدار باطری هستند.

تستر های الکتریکی چگونه کار می کنند ؟

تستر های الکتریکی ولتاژ موجود در جریان خروجی برق استریپ، برق لامپ ها، سوئیچ ها یا هر مکان دیگر که الکترسیته وجود دارد را اندازه گیری می کند. کاربر، دستگاه را در نزدیکی جسم در حال تست (اگر تماسی باشد ) قرار می دهد و مقدار اندازه گیری شده هم به صورت تصویری و هم به صورت صوتی و یا هر دو حالت می تواند اعلام شود.

اگر دستگاه صوتی باشد دارای تنظیمات است که با افزایش مقدار الکترسیته صدای دستگاه هم بالا تر می رود و مقدار را اعلام می کند. دستگاهی که به صورت تصویری است دارای یک  چراغ LED ساده است و یا شامل ارقام کامل و نمودار می باشد.

نکاتی در مورد تنظیم حساسیت :

این تنظیم حساسیت به کاربر اجازه می دهد که به وسیله کاهش میزان خطا، میزان دقیقی را به دست آورد. تشخیص اشتباه زمانی رخ می دهد که میزان زیادی الکترسیته  وجود دارد این امر می تواند کاربر را سر در گم کند. با تنظیم حساسیت دستگاه میزان اشتباهات و خطاها ی آزاد شده به حداقل میزان می رسد.