برای اندازه گیری دما انواع مختلفی از حسگرها وجود دارد. برخی از حس گرهای حرارتی نوع قدیمی تر عبارتند از ترموکوپل ها RTD ها و ترمیستورها. این حسگرها به دلیل محاسن و کارایی زیاد بطور گسترده به کار می روند؛ نسل جدید حس گرها مانند حس گرهای مدار مجتمع و ابزار های سنجش دما به روش تابش تنها برای تعداد محدودی از کاربردها شناخته شده است و مورد استفاده قرار می گیرد. انتخاب نوع حس گر بستگی به میزان دقت محدوده دمایی سرعت پاسخ اتصال حرارتی محیط ( از نظر شیمیایی الکتریکی و یا فیزیکی بودن ) و همچنین قیمت دارد.

خطاهای اندازه گیری: حس گر دما RTD مبحث بعدی انواع RTD همینطور که در جدول زیر ملاحظه می کنید برای اندازه گیری دماهای پایین و بسیار بالا مناسب تری انتخاب ترموکوپل ها می باشند. محدوده اندازه گیری معمول ترموکوپل ها بین ۲۷۰ – تا ۲۶۰۰+است. ترموکوپل ارزان و بسیار مقاوم است و میتوان از انها در بسیاری از محیط های فیزیکی و شیمیایی استفاده کرد. برای عملکرد آنها نیاز به تغذیه خارجی و جود ندارد و دقت انها معمولا مثبت منفی یک درجه است.

RTD ها در محدوده دماهای میانی از ۲۰۰-تا۶۰۰+سانتیگراد بکار می روند. این حس گرها دقت بالا معمولا در محدود مثبت منفی ۲ درجه سانتیگراد را دارا می باشند. RTD ها همچنین می توانند در بیشتر محیط های فیزیکی و شیمیایی استفاده شوند ولی به اندازه ترموکوپل ها مقاوم نیستند. ترمیستورها در کاربردهای دمایی پایین تا میانی در محدوده ۵۰-تا ۲۰۰+ بکار می روند این حس گرها به اندازه ترموکوپل ها و RTD ها مقاوم نیستند و نمی توان از انها به راحتی در محیط های شیمیایی استفاده کرد. ترمیستورها ارزان قیمت هستند. حس گرهای نیمه هادی در کاربردهایی با دمای پایین و در محدوده ۴۰-تا۱۲۵+ بکار می روند اتصال انها با محیط کامل نیست. قیمت ارزانی دارند و در بعضی از مدل ها مستقیم و بدون نیاز به مبل A/D به کامپیوتر وصل می شوند.

مزایا و معایب حس گرها

خطاهای اندازه گیری:

منابع مختلفی می تواند برای ایجاد خطا در حین اندازه گیری دما وجود داشته باشد که برخی از خطاهای مهم توضیح داده می شود.

خطاهای تنظیم:

خطاهای تنظیم در اثر خطاهای انحراف و خطای خطی پدید می آید. این خطاها در اثر چرخه های طولانی حرارتی ایجاد می شود و معمولا سازندگان توصیه می کنند که ابزار اندازه گیری را هر چند وقت یک بار تنظیم کنید. در زمان تعویض حس گر از همان نوع حتما باید عمل تنظیم مجددا صورت پذیرد. RTD ها دقیق ترین و پایدار ترین حس گر های حرارتی هستند. از بهترین ها RTD میتوان به کالیبراتور دما RTD فلوک Fluke 712B اشاره کرد.

ایجاد حرارت در اثر عمل حس گر:

RTD ها ترمیستورها و حس گرهای نیمه هادی برای خواندن خارجی نیاز به منبع تغذیه خارجی دارند. این منبع می تواند سبب گرم شدن حس گر و در عمل خواندن خطا ایجاد کند.

اغتشاش الکتریکی:

اغتشاش الکتریکی( noise ) سبب ایجاد خطا در اندازه گیری می شود. ترموکوپل ها ولتاژ بسیار پایینی تولید می کنند و به همین دلیل اغتشاش می تواند به راحتی بر اندازه گیری آنها اثر بگذارد. با استفاده از فیلترهای پایین گذر دور نگه داشتن حس گرها و سیم ها از ابزار های الکتریکی می توان این مقدار را به حداقل رساند.

فشار مکانیکی:

برخی حس گرها مثل RTD ها به فشار مکانیکی حساس هستند و وقتی در معرض فشار قرار می گیرند خروجی های نادرست ایجاد می کنند. با اجتناب از تغیر فرم حس گر استفاده نکردن از مواد چسبنده برای اتصال ثابت حس گر و استفاده از ترموکوپل که حساسیت کمتری نسبت به فشار مکانیکی دارند می توانند راه گشای باشد.   برخی مدل های پیشنهادی حس گرهای حرارتی  (توضیحات مربوط به تجهیزات در کاتالوگ ذکر شده)