سنکروسکوپ چیست؟
سنکروسکوپ دستگاهی است که برای ایجاد زاویه فاز و نیز هماهنگ سازی فرکانس بین جریان متناوب (AC) منابع قدرت استفاده می شود.
این یک معیار ایمنی بسیار مهمی است که شبکه های قدرت  AC و یا خروجی ژنراتور را به هم متصل می کند.
سنکروسکوپ دو نوع اصلی الکترو مکانیکی و الکترونیکی تولید می شود.
سنکروسکوپ الکترو مکانیکی از مجموعه ای از سیم پیچ های مخالف استاتیک و روتور که به یک نمایشگر متصل شده اند تشکیل شده است.
سنکروسکوپ الکترونیکی از یک ریزپردازنده برای محاسبه و یک LED و صفحه نمایش دیجیتال که وضعیت ورودی را نشان می دهد تشکیل شده است.
ولتاژ منبع تغذیه جریان متناوب بصورت یک شکل موج سینوسی صاف متناوب بین مقادیر  پیک  مثبت و منفی می باشد.
مقادیر اوج به عنوان دامنه به منبع شناخته شده است، تعداد سیکل که در ثانیه رخ می دهد به عنوان فرکانس شناخته شده است. هنگامی که دو نیرو منابع AC  دارای دامنه مشابه و یا ولتاژ می باشند در یک زمان به مقادیر پیک مثبت و منفی می رسند. زمانی که دو منبع تغذیه AC با هم موازی می شوند بسیار مهم است که از نظر ولتاژ، فرکانس و نوع فاز با یکدیگر مشابه باشند.در غیر اینصورت به شبکه آسیب جدی وارد می شود.
به چند دلیل زیر ژنراتورها را با یگدیگر موازی می کنند:
بالا بردن قابلیت اطمینان سیستم
امکان برنامه ریزی برای تعمیرات دوره ای
افزایش راندمان
نیاز به واحد های رزرو کوچک
ولی قبل از موازی کردن باید چک شود که آیا دو ژنراتور شرایط لازم را دارند!
شرایط لازم برای موازی کردن ژنراتورها:
۱-دامنه ولتاژ فازها یک باشد. ۲-توالی فازها یکی باشد. ۳-ولتاژ ها هم فاز باشند. ۴-برابری فرکانس ژنراتور
برای چک کردن شرایط بالا از سنکروسکوپ ( سنکروچک ) استفاده می کنند.
هنگامی که ژنراتور و شبکه با هم ترکیب می شوند، سنکروسکوپ هر گونه اختلاف بین این دو را نشان می دهد.اگر اختلافی وجود داشته باشد، سرعت ژنراتور می تواند تنظیم شود تا سنکروسکوپ تعادل کامل را نشان می دهد. در این نقطه، وسایل دارای ایمنی بیشتری است.
دو نوع اساسی از سنکروسکوپ وجود دارد.
اولین نوع الکترو مکانیکی است که روابط فاز و فرکانس را بوسیله یک نمایشگر یا شاخص نشان می دهد.
ساختمان این دستگاه شبیه به یک موتور الکتریکی است.
این نوع از مجموعه ای از سیم پیچ های استاتور استاتیک مخالف ۹۰ درجه، یک سیم پیچ قطبی، و یک روتور تشکیل شده است. یکی از منبع تغذیه به سیم پیچ استاتور و دیگری سیم پیچ قطبی متصل می شوند.
در صورتی که فاز وفرکانسدو منبعمتفاوت باشد، روتور خواهد چرخید.
دومین نوع دستگاه سنکروسکوپ الکترونیکی است.
این نوع با بهره گیری از یک ریزپردازنده طراحی شده برای نمونه و فاز و خصوصیات های فرکانس دو منبع قدرت AC  را مقایسه می کند.
سنکروسکوپ نوع دوم معمولا دارای یک مجموعه دایره ای از LED در پانل جلویی که میزان اختلاف فاز و فرکانس را نشان می دهد.