فشار سنج و مانومترها

اندازه گیری فشار :

فشار در صنعت عبارت است از مراحل فشردن و متراکم کردن اجسام طی شرایط خاص. لوله ها، شلنگ ها، پمپ ها و سیلندرهای پر شده (یا خالی شده ) از این چنین موادی مثل آب، روغن (هیدرولیک )، هوا (بادی ) و گازها. فشار گاز و مایعات درون لوله ها و سیلندر ها می بایستی جهت ایمنی بیشتر و دلایل عملکردی کنترل شوند. دستگاه های اندازه گیری فشار که می توانند فشارها ی مختلفی را اندازه گیری کند، مانومتر شناخته شده اند.

واحدهای اندازه گیری مانومتر چیست ؟

واحدهای اندازه گیری عبارتند از : پوند بر اینچ مربع PSI ، inH2O، میلی متر جیوه (mmHg) که واحد بسیار متداول است و سایر واحدهای اندازه گیری عبارتند از bar، پاسکال pascal.

ویژگی های رایج مانومترها و فشار سنج ها:

تجهیزات کوپلینگ جهت اتصال: این لوازم از این جهت حائز اهمیت می باشد که به کاربر اجازه می دهد خیلی سریع و راحت دستگاه را به لوله وصل و یا از لوله جدا کند.

صفر / افست (نقطه شروع مجدد):

افست: این ویژگی به کاربر اجازه می دهد که مقادیر اندازه گیری شده را با مقادیر مرجع مقایسه کند. همچنین این حالت به کاربر اجازه می دهد تا مقادیر نمایش داده شده را بهتر با یکدیگر همخوان کند.

صفر: این حالت همچنین به کاربر این اجازه را می دهد خطاهای بدست آمده از مواردی که هیچ فشاری را ندارند صفر کند. ( اصطلاحا به این کار کالیبره نمودن دستی اطلاق می شود).

ثبت داده ها HOLD:

مقادیر نمایش داده شده دستگاه ها می تواند ثابت باقی بماند در صورتیکه کاربر بخواهد از مقادیر اندازه گیری شده را در صورت تغییر فشار پس از گذشت مدت زمان طولانی حفظ کند. (این عمل با فشردن کلید HOLD روی دستگاه امکان پذیر است).

حداکثر / حداقل / متوسط:

برای اندازه گیری های بسیار طولانی، کاربر می تواند حداکثر MAX، حداقل MIN، و میزان متوسط AVG  را ذخیره کند. برای انتقال اطلاعات و تکمیل آزمایشات، رابط به کامپیوتر بهترین روش جهت مستند سازی و ثبت مقادیر خوانده شده می باشد.

کاربرد اساسی فشار سنج ها چیست؟

کاربرد دستگاه های فشار و وکیوم به دو دسته تقسیم می شوند :

۱ ) رنج پائین (۰ ~۳۰ PSI )     ۲ ) رنج بالا  (۰ ~ ۵۰۰ PSI

کاربرد دستگاه های رنج پائین: تجهیزات بیمارستانی، کارخانجات، اتوماسیون، استخراج بخار، دمنده ها و کنترل گرد و غبار های سبک دریچه سد، دستگاه ها مربوط بخشی ازهواپیما.

 کاربرد دستگاه های رنج بالا : دستگاه های سنگین، فشار خطوط بخار، دستگاه کنترل ریل

کاربرد اساسی مانومترچیست؟

مانومتر ها نمونه ای از فشار سنج ها هستند که فشار بین دو ورودی را نشان می دهند و تفاوت آنها را اندازه گیری می کنند. مانومتر ها اغلب جهت بررسی و بازسازی جریان به کار می روند. در مواقعی که جریان جاری می شود آن آب ها می توانند به مناطق مسکونی و تجاری اطراف صدمه می زنند. مانومتر ها به همراه رطوبت سنج و IR ترمومتر ها می توانند خسارت ها را مستند سازی کنند و برای تعمیر و بازسازی آن کمک کنند.