نحوه انتخاب و استفاده یک پارتیکل کانتر خوب

پارتیکل کانتر با توجه به درجه آنالیز ذرات انواع مختلفی دارد.

انواع پارتیکل کانتر : پارتیکل کانتر هسته تراکم

برای اندازه گیری ذرات بسیار ریز ( در حد نانومتر ) می توان از پارتیکل کانتر هسته تراکم (چگالش شده) استفاده کرد. ذرات ریز معلق در هوا کوچکتر از ۱/۰ میکرومتر که بطور کلی بوسیله پارتیکل کانتر پراکندگی نور معمولی قابل تشخیص نمی باشند را می توان بصورت نوری با رشد تراکم ذرات از طریق شرایط فوق اشباع بوسیله مخلوط هوای نمونه برداری شده بخار و الکل با دمای بالا اندازه گیری کرد. شمارنده هسته تراکم یک روش نوری برای شمارش ذرات آئروسل در اتمسفر است. شمارنده پالس جهت شمارش تعداد ذرات عبور داده شده از پرتوی لیزر استفاده می شود.

انواع پارتیکل کانتر : Scanning Mobility Particle Sizer

یکی از دستگاه های اندازه گیری تحت عنوان Scanning Mobility Particle Sizer است که روشی ترکیبی شامل ارائه و توزیع سایز در محدوده کمتر از نانومتر است. این دستگاه بر اساس اصل تحرک و حرکت یک ذره باردار در یک میدان الکتریکی عمل می کند. ذرات وارد شده به سیستم خنثی ده ( با استفاده از یک منبع رادیواکتیو ) هستند بطوریکه Fuchs مسئول توزیع تعادل است. سپس آنها وارد آنالیزور حرکت دیفرانسیل DMA که در آن تعلیق مایع یا جسم بصورت گرد و غبار در هوا با توجه به تحرک الکتریکی طبقه بندی شده و تنها ذرات از طیف محدودی از طریق شکاف خروجی خارج می شوند را اندازه گیری می کند.

انواع پارتیکل کانتر : Nephelometer

رایج ترین دستگاهی که برای شمارش ذرات استفاده می شود، دستگاه هایی هستند که مبتنی بر استاندارد nephelometry می باشند. Nephelometer دستگاهی است که برای اندازه گیری ذرات معلق موجود در مایعات و گازها استفاده می شود. این کار را با استفاده از یک پرتو نور ( منبع پرتو) و یک آشکار ساز که به یک طرف ( با زاویه ۹۰ ) از منبع پرتو تنظیم شده است؛ انجام می دهد. چگالی ذره عملکرد بازتاب شده به آشکارساز از طریق ذرات می باشد. اصطلاح رایج برای این ابزار شمارنده ذرات نوری می باشد. شمارنده ذرات نوری دستگاهی است که بر اساس اصل پراکندگی نور از ذرات عمل می کند. این دستگاه زمانی کاربرد دارد که برای اندازه گیری ذرات با قطر بیشتر از ۱/۰ میکرومتر استفاده شود. شدت نور پراکنده شده تابعی از طول موج تابش، ضریب شکست ذرات، اندازه ذرات و زاویه های ساخته شده با توجه به پرتو می باشد.

پراکندگی نور

پراکندگی نور یک روش ناخوانده برای اندازه گیری نامیده می شود و اطلاعات لحظه ای برای اندازه گیری زمان واقعی و یا زمان مداوم می توان بدست آورد. برخی از تولیدکنندگان شمارنده ذرات نوری پراکنده opc دستگاه های خود را برای اندازه گیری و نتیجه گیری بهتر و برای تبدیل اندازه نوری معادل به قطر معادل حجم و آئرودینامیک کالیبره می کنند. برای تست گرد و غبار خاص، opc کالیبره شده اندازه گیری مستقیم توده گرد و غبار را فراهم می کند. قطر مربوط به آئرودینامیک ( با فرض چگالی استاندارد برای ذرات) و داده ها بوسیله اندازه گیری توده ذرات مستمر مانند جرم توده pm2.5 بدست می آید.

آنالیز برای ذراتی که در اثر تمیز کردن اتاق تولید می شود مفید است. بیشتر ذراتی که تولید می شوند گرد و غبار آلوده ای هستند که معمولا بیشتر از چند میکرون نیستند و اغلب بین رنج ۲ میکرون و بالاتر هستند. بنابراین برای این کار استفاده از تجهیزات استاندارد ذرات نوری ، پراکندگی نور با محدودیت اندازه برای این کار مناسب است.

چه موقع و کجا اندازه گیری انجام می شود؟

عملکرد متفاوت یکی از اهداف مطالعه انواع پارتیکل کانتر خواهد بود. اگر محققان برای گرفتن تغییرات زمانی در غلظت ذرات موجود در هوا بعنوان تابعی از برخی فعالیت ها باشند. واضح است که آنها نیاز به ایجاد یک غلظت پایه از غلظتی که قابل تغییر بعنوان تابعی از فعالیت های مورد علاقه باشد نیاز دارند.

بسته به نوع فعالیت یک توجه دقیق اعمال شده برای شناسایی سایت ها که درگیری و استفاده دراز مدت دارند باید اعمال شود. در مقایسه سایت ها شامل آن دسته از سایت هایی که دو بار در هفته واکیوم می شوند نسبت به آنهایی که یکبار در ماه واکیوم می شوند، ما احتیاج داریم که مطمئن شویم در طول مطالعه آن سایت ها از لحاظ ماهیت شان یکسان هستند. بعلاوه اندازه گیری زمان واقعی توسعه یافته ممکن است نیاز باشد تا تفاوت شرایط ممکن اندازه گیری شود.

شما می توانید دیدگاه خود را در مورد مقاله نحوه انتخاب و استفاده یک پارتیکل کانتر خوب در قسمت ذیل ثبت بفرمایید.