هیدروترمومتر (دما سنج / رطوبت سنج)

دما سنج / رطوبت سنج چیست ؟

رطوبت سنج / دما سنج می تواند میزان رطوبت و دمای محیط را اندازه گیری کند. واحد اندازه گیری رطوبت نسبی، درصد است (محدوده اندازه گیری ۰٫۰ الی ۱۰۰ %). رطوبت نسبی بالاترین میزان رطوبت است که هوا می تواند بدون چگالش آن را نگه دارد. این تجهیزات قادر است بوسیله یک ترموستات میزان دما رانیز با واحد یا اندازه گیری و نمایش دهد.

نقطه شبنم چیست ؟

نقطه شبنم دمائی است که در آن بخار آب موجود در هوا چگالش می شود. این پارامتر در اندازه گیری رطوبت نسبی رایج و مرسوم نیست اما در صنایع هواشناسی، شیمی و مونتاژ الکترونیکی کاربرد وسیعی دارد.

بخار سنج چیست ؟

بخار سنج یک دستگاه رطوبت سنج / دما سنج است که به وسیله حباب خشک / مرطوبت عمل می کند. حباب خشک / خیس یک تکنولوژی اندازه گیری دستگاه هیدروترمومتر است که این الگوریتم در بعضی دستگاه ها طراحی و تعبیه گردیده است.

کاربرد هیدروترمومتر چیست ؟

  • آنالیزر محیطی
  • شبیه سازی الکترونیکی
  • کنترل و نظارت بر اماکن و محل نگهداری مواد غذائی
  • محیط های کاری الکترونیکی و کامپیوتری
  • کنترل فرایند های مورد نیاز گازها در کارخانه جات
  • کاربردهای HVAC (تعمیر و نگهداری )
  • گلخانه ها
  • آزمایشگاه های کالیبراسیون

این کمپانی برای ۳۳% تا  ۷۵%  رطوبت نسبی کالیبراسیون مرجع ارائه می دهد. مرجع کالیبراسیون مخزن کوچکی است که سنسور رطوبت را تائید می کند. کالیبراسیون جهت بدست آوردن مقدار اندازه گیری دقیق الزامی است.

این دستگاه ها نیز به نوبه خود به انواع مختلف تقسیم بندی می شوند مانند پرتابل، دیواری، ثابت همچنین بعضی مدل ها دارای دیتالاگر برای ذخیره اطلاعات با توجه به زمان نمونه برداری در حافظه داخلی یا کارت حافظه می باشند که به نوبه خود در مراکز مختلف کاربرد ویژه ای دارند

به عنوان مثال           دستگاه نمایش دهنده میزان دما رطوبت و نقطه شبنم است که کاربرد ویژه ای در بیمارستان ها و سردخانه ها دارد.

که دارای دو سنسور مجزا یکی محیطی و دیگری ترموکوبل دار می باشد این مدل برای نمایش همزمان دو مکان مانند نمایش دمای محیط و بیرون محوطه یا مقایسه دمای دو اتاق هم جوار کاربرد دارد.

مدل  دیتالاگر دما رطوبت و نقطه شبنم با قابلیت رسم گراف می باشد که کاربرد آن در سردخانه ها مراکز دام پزشکی داروخانه ها اجباری است.