کابل های انتقال و توزیع برق

از آنجایی که الکتریسیته از نیروگاه های تولید تا آخرین مصرف کننده خط انتقال یافته و توزیع می شود ، از بخش های مختلف خط که دارای ولتاژ پایین و یا ولتاژ بالا هستند ، عبور می کند. علاوه بر این کابل های انتقال و توزیع برق ، کابل های راه انداز نیز وجود دارند که شامل ۵ یا ۱۰ زوج سیم بوده و برای اتصال خروجی ثانویه ترانسفورماتورهای جریان (ترانس های CT که در ابتدا و انتهای ایستگاه های انتقال مورد استفاده قرار می گیرند) استفاده می شوند.

برای محافظت از تجهیزات بحرانی و جلوگیری از تشدید خطا ها که ممکن است بر کل شبکه انتقال تاثیر بگذارد ؛ این کابل های راه انداز برای تشخیص هر اختلالی بین زوج های متناظر ترانس جریان که نشان دهنده شرایط خطا هستند مورد استفاده قرار می گیرند. در حالی که تنها یک جفت سیم برای تکمیل اتصالات مورد نیاز است ، حداقل سه زوج سیم برای برنامه ریزی عملیات کاری و بهینه سازی مورد نیاز است.

این غیر ممکن است که یک کابل تنها بتواند فاصله وسیعی بین ایستگاه های انتقال را پوشش دهد. در نتیجه مفصل های متعدد برای اتصال بخش های مختلف کابل به یکدیگر طراحی شده است. چنین اتصالاتی ضعیف ترین اتصالات در سیستم هستند زیرا در معرض آسیب های ناشی از عوامل محیطی مانند گرما ، فشار و جذب رطوبت قرار می گیرند. این آسیب ها زمانی رخ می دهند که حالت های جریان نمونه برداری شده در ثانویه ترانس جریان از نمونه برداری های اولیه ترانس جدا شود.

هنگامی که چنین نقصی گزارش می شود ، تیم تعمیر و نگهداری تجهیزات خطوط انتقال و توزیع برای برطرف کردن خطا فراخوانی می شود. آن ها باید به ابتدای خط ایستگاه انتقال مراجعه کرده و ترانس معیوب و کابل راه انداز را از خط جدا سازند. سپس باید به انتهای خط رفته و مقاومت عایقی کابل راه انداز را اندازه گیری کنند. در این حالت مقاومت عایقی قابل قبول باید حداقل ۱۰ مگا اهم در ولتاژ اعمالی ۵۰۰ ولت DC باشد.

هنگامی که تیم عیب یابی در انتهای خط مشغول به کار است ، آن ها زوج سیم هایی را که مورد استفاده قرار گرفته اند را بررسی می کنند. علاوه بر آن ۴ یا ۹ زوج سیم باقی مانده را در همان کابل راه انداز بررسی می کنند و از صحت کارکرد حداقل ۳ زوج از سیم ها اطمینان حاصل می کنند.

از آن جایی که برخی از سیم ها ممکن است آسیب دائمی داشته باشند ، ممکن است تیم تعمیر و عیب یابی سیم های رنگی متفاوت را برای رسیدن به حداقل ۳ زوج سیم قابل استفاده ترکیب کنند. بنابراین تیم باید زوج های متصل شده را به صورت دقیق مشخص کند که آن ها این کار را به عنوان phasing معرفی می کنند. این کار با بررسی پیوستگی زوج سیم مربوطه انجام می شود. هنگامی که معیوب بودن یک مفصل اثبات می شود ، این مفصل قطع شده و یک کابل جامپر کوتاه جایگزین می شود و سپس دو مفصل کابل جدید ایجاد می کنند.

حال باید مقاومت عایقی و همچنین عملیات phasing مجددا در تجهیزات خطوط انتقال و توزیع انجام شود تا اطمینان حاصل کنیم که هیچگونه اختلالی وجود ندارد.

از آن جایی که همیشه عیب یابی و تعمیرات در کابل های انتقال و توزیع برق در کوتاه ترین زمان مد نظر است ، تیم تعمیر و عیب یابی از میگر مولتی فانکشن Fluke 1587  استفاده می کنند و آن را یک دستگاه چند منظوره می دانند چرا که می تواند انواع آزمایش های تست عایقی را انجام داده و اندازه گیری های ولتاژ و تست پیوستگی را انجام دهد.

همچنین برای آزمایش تجهیزات ولتاژ بالا ، کابل ها و سوئیچ ها تیم بر روی میگر Fluke 1550B 5 KV متکی بود.