اندازه گیری مقدار جریان و ولتاژ متناوب

مقدار جریان و ولتاژ متناوب

برای اندازه گیری مقدار جریان، ولتاژ، توان، فرکانس و اختلاف فاز، دستگاه های اندازه گیری مناسب مورد نیاز است.
اندازه گیری جریان و ولتاژ متناوب
آمپر متر و ولت متر دو دستگاه اندازه گیری هستند که بوسیله آنها مقدار جریان مصرفی و ولتاژ مصرف کننده‌ها را می‌توان اندازه گرفت. این دستگاه ها براساس اهداف مورد نیاز به صورت‌های مختلف ساخته می‌شوند.

دستگاه های اندازه گیری تابلویی

این دستگاه معمولا یک رنج دارند و از دقت کمی برخوردار هستند کاربرد آنها در روی تابلوها به منظور نشان دادن کمیت مورد نظر می‌باشد.
دستگاه های اندازه گیری پرقابل (قابل حمل)
دستگاه های پر قابل کاربردی وسیع در صنعت برق دارند این دستگاه به دو صورت آنالوگ و دیجیتال در کارخانجات ساخته می‌شوند. از آنجا که این دستگاه ها کمیت‌های مختلف (جریان، ولتاژ، مقاومت و…) را اندازه گیری می‌کنند در اصطلاح با عناوین آوومتر (A.V.Ω) و یا مولتی‌متر ( مالتی متر) در بازار به فروش می‌رسند. کمیت‌های الکتریکی مورد سنجش در این دستگاه در محدوده بسیار وسیع و با دقت قابل قبولی اندازه گیری می‌شوند مالتی مترهای دیجیتالی دارای تنوع، انعطاف و قیمت ارزانتری نسبت به مولتی مترهای آنالوگ هستند.

دستگاه های اندازه گیری آزمایشگاهی

به منظور انجام برخی از تحقیقات علمی در آزمایشگاه و کنترل دقیق فرآیند تولید صنایع پیشرفته نظامی، اتمی و فضایی به دستگاه های اندازه گیری الکتریکی‌ای نیاز است که از دقت و کیفیت مرغوب گری نسبت به دستگاه های اندازه گیری معمولی برخوردار باشند. این دستگاه ها برای کالیبره کردن دستگاه های اندازه گیری در موسسات استاندارد نیز بکار می‌روند. این وسایل اندازه گیری دارای ساختمانی پیچیده هستند و نسبت به دستگاه های معمولی قیمت بالاتری دارند.

اندازه گیری اختلالات اختلاف سطح الکتریکی (ولتاژ)

مقدار ولتاژ دو سر یک مولد یا مصرف کننده همواره بوسیله ولت متر اندازه گیری می‌شود. چون اختلاف پتانسیل بین دو نقطه را اندازه گیری می‌کند، بنابراین باید با دو سر مصرف کننده یا مولد به صورت موازی قرار گیرند، ولت متر به دو روش مستقیم و غیر مستقیم اختلاف سطح الکتریکی را اندازه می‌گیرد در روش مستقیم ولت متر به دو سر مصرف کننده متصل می‌شود و مقدار ولتاژ را اندازه گیری می‌کند.
در روش غیر مستقیم ولت متر بوسیله یک مبدل ولتاژ به دو سر مصرف کننده یا مولد متصل می‌شود این روش در مواردی بکار می‌رود که ولتاژ کار مصرف کننده‌ها یا شبکه بیش از حد مجاز دستگاه اندازه گیری باشد و یا این که از نظر حفاظتی نتوان ولتاژ مورد اندازه گیری را مورد سنجش قرار داد. کلید ولت متر برای اندازه گیری مقدار ولتاژهای خطی و فازی در شبکه‌های سه فاز، از طریق تنها یک ولت متر از یک کلید ولت متر استفاده می‌کنند.
برای اندازه گیری ولتاژ و جریان متناوب و یا مستقیم می توان از مولتی متر های برند Uni-t و Extech استفاده کرد.
 ۱-مولتی متر دیجیتالی پیشرفته UT90C / UT90D
۲-مولتی متر و ردیاب برق EX320
۳- مولتی متر دیجیتالی پیشرفتهUT61C / UT61D
۴- مولتی متر دیجیتال هوشمند UT71C / UT71D / UT71E